PASS GROUPE -10% - Forfaits ski toutes durées (4 forfaits minimum)